Dop

I dopet blir man del av Guds världsvida familj och medlem av församlingen.

Doplördagar
Vi erbjuder barn- eller vuxendop i alla våra tre kyrkor och i Trefaldighetskapellet.
Kyrkans uppdrag är att alla människor skall nås av erbjudandet om dop. Oftast döper vi barn men ungdomar och vuxna kan också döpas. Alla vill ju att ett dop skall vara fint när en ny människa tas emot i församlingens gemenskap. På många håll sker dopen i söndagens gudstjänst och på andra ställen är det vanligt att dopet sker i hemmet. Här har vi oftast dop i kyrkan på lördagar. För att kunna göra dopen så bra vi kan har vi speciella doplördagar. Då satsar vi helt och fullt på just dop. Alla är varmt välkomna dessa lördagar, både gamla och unga, inte minst de allra minsta.

Vilken lördag passar just dig? Vill du boka ett dop eller har andra frågor är du varmt välkommen att ringa pastorsexpeditionen, 0652-74 74 90.

I vår församling finns dessa dopklänningar att låna.

Dopet är välkomnandets högtid. Vi firar ett nytt liv och tackar Gud för barnet. I dopet kommer barnet med i kyrkans gemenskap. Dopet är en välkomstfest där kärleken och ansvaret för det lilla barnet hyllas. Många människor döps under sitt första levnadsår, men det är aldrig för sent att döpas. Dopet förbereds genom samtal med präst och genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan.

Barndop. När ditt barn är cirka 1-3 månader gammalt så får du hemskickat en inbjudan till dop.  Det är då dags att besluta om ert barn ska komma med i kyrkans gemenskap.

Bokning av dop kan du göra via vår pastorsexpedition, telefon 0652- 74 74 90. En präst kommer en kort tid efter bokningen att höra av sig för ett dopsamtal.

Dopfamiljen bestämmer tillsammans med prästen hur det hela ska utformas och ceremonin brukar hållas i samband med en gudstjänst.