Förtroendevalda

kyrkofullmäktige 2022-2025

Eva Nilsson, ordförande.
Sören Edh
Magnus Eriksson
Sofia Eriksson
Ulrik Finnström
Lilian Bergström
Anne-Christine Hasselvik
Erland Jakobsen
Monica Larsson
Lars Rolin
Mari Svensson
Anja Tellin
Örjan Tjärnström
Per-Erik Watz

Ersättare
Erik Eriksson
Evelina Eriksson
Majvor Eriksson
Sven-Åke Eriksson
Mandy Eriksson Neu
Linda Persson

kyrkoråd 2022-2025

Sören Edh, ordförande
Fredrik Unger, kyrkoherde
Britt-Marie Åström
Magnus Eriksson
Ulrik Finnström
Anja Tellin
Lars Rolin
Mari Svensson
Carina Nilsson
Anne-Christine Hasselvik
Erland Jakobsen

Ersättare
Sofia Eriksson
Lilian Bergström
Evelina Eriksson
Monica Larsson
Örjan Tjärnström
Per-Erik Watz

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

För varje församling ska det finnas en församlingsinstruktion. Församlingsinstruktionen utarbetas av kyrkoherden och kyrkorådet i samråd med domkapitlet. Församlingsinstruktionen är ett dokument som församlingens verksamhet ska utgå från. Kyrkorådet ska minst vart fjärde år pröva om det ska ske en ändring av församlingsinstruktionen. Nuvarande församlingsinstruktion gäller från januari 2019. Nedan kan du ladda ner församlingsinstruktion för Bergsjö församling.​

LADDA NER >>