Förtroendevalda

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

För varje församling ska det finnas en församlingsinstruktion. Församlingsinstruktionen utarbetas av kyrkoherden och kyrkorådet i samråd med domkapitlet. Församlingsinstruktionen är ett dokument som församlingens verksamhet ska utgå från. Kyrkorådet ska minst vart fjärde år pröva om det ska ske en ändring av församlingsinstruktionen. Nuvarande församlingsinstruktion gäller från januari 2019. Nedan kan du ladda ner församlingsinstruktion för Bergsjö församling.​

LADDA NER >>