Bergsjö kyrka

Kyrkan uppfördes 1843-1844 och ersatte en kyrka uppförd 1795-1797. Denna kyrka eldhärjades 1842. Av den tidigare medeltida kyrkan återstår de nedre delarna av kyrktornet. Korväggen pryds av målningar utförda 1845-56 av konstnären Albert Blombergsson. En mindre kyrka, "Trefaldighetskapellet", invigdes 1964 på det nya kyrkogårdsområdet.

Bergsjö kyrka
Foto: Birgitta Finnström