Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Alunda församling

Det spelar ingen roll vem du är. Du är välkommen.

Öron, ögon, händer

Vill du ingå i en grupp som utvecklar diakonin?

Diakoni: hela församlingens angelägenhet

Historik över Alunda kyrka

Det har gjorts en fullödig historisk överblick om kyrkobyggnaden i den broschyr som finns att tillgå. Nu kan du även läsa den här, på hemsidan.

Kyrkobyggnadens historia