Meny

Alunda församling

Öppna ditt hjärta för Gud och tag emot sommarens välsignelse: må du vila på gröna ängar, må du finna frid i stilla vatten, må du dricka ur livets klara källa.

Är du äldre eller i riskgruppen?

Det finns matlådor att köpa från Klockarbackens kök, eller så finns det möjlighet att få hjälp att handla.

Kontakta diakoniassistent Kristina ☏ 0174-153 53

Var inte rädd – men var försiktig

”Var inte rädd” nämns i bibeln många, många gånger, en del hävdar att det står just 365 gånger, (en för varje dag på året). Jag har inte räknat, men det vi kan konstatera är att det är många gånger som orden: ”Var inte rädd” nämns.

Varje dag, nästan varje timme just nu sker nya uppdateringar om Corona, som sprids i vår värld och i vårt lokalsamhälle. Det skrämmer och gör oss oroliga, för oss själva och våra nära och kära.

”Var inte rädd” – så säger ängeln Gabriel när han möte Maria och berättar för henne att hon ska få bli mamma till Jesus. ”Var inte rädda” säger Jesus när han uppmuntrar lärjungarna i Matteus-evangeliet. Han säger inte att de ska slippa ifrån något, men han säger att de inte ska vara rädda.

Så får vi också handla, vi får vara kloka och följa de rekommendationer som ges, om god handhygien, att nysa i armvecket och att hålla sig hemma i så stor mån det går och framför allt värna om de som tillhör riskgrupperna.

Så var försiktiga, men var inte rädda.

/Präst Micaela Clasdotter

Inspelningar av Åkerman & Lund-orgeln i Alunda kyrka

År 2020 är det 140 år sedan Åkerman & Lund-orgeln i Alunda kyrka byggdes. Åkerman hade studerat bl.a. för den legendariske orgelbyggaren Aristide Cavaillé-Coll i Frankrike och förenar i detta instrument franskt orgelbyggeri med svensk tradition. Bygget av en ny och, för en landsortskyrka, stor orgel i Alunda möjliggörs genom en tidigare donation av kantor P.A. Berg. Orgeln får 25 stämmor fördelade på två manualer och pedal. Det som gör Alundas orgel speciell idag är inte bara dess kvalité och omfattning utan också det faktum att den klarat sig från ombyggnation och ändringar under årens gång.

Med anledning av detta jubileum spelade en av våra musiker, Zacharias Ehnvall , tillsammans med inspelningstekniker Jan Sandred in en samling verk på orgeln under en dag i juli 2019. Dessa finns nu tillgängliga på Youtube tillsammans med bilder av orgeln i form av bildspel. Repertoaren är satt för att visa orgeln från så många olika sidor som det bara är möjligt och här återfinns 13 verk av helt olika karaktär: Engelsk renässans, tysk & fransk barock, tysk klassicism, svensk romantik , franskt & svenskt 1900-tal, filmmusik från Sagan om Ringen och Pirates of the Caribbean samt två improvisationer i nutida men kontrasterande stil. Tillsammans visar dessa stycken upp en ganska bred palett av de ljud som finns att tillgå i orgeln; alltifrån skira flöjter till trumpeter till orgelns ”tutti” d.v.s. klangen som uppstår då alla stämmor ljuder tillsammans. Detta är ett instrument som kommer till sin rätt i både äldre och nyare musik!

 

Historik över Alunda kyrka

Det har gjorts en fullödig historisk överblick om kyrkobyggnaden i den broschyr som finns att tillgå. Nu kan du även läsa den här, på hemsidan.

Kyrkobyggnadens historia

Öron, ögon, händer

Vill du ingå i en grupp som utvecklar diakonin?

Diakoni: hela församlingens angelägenhet