Foto: David Nyman

Alunda församling

Gud, tack för sommaren. Låt den slå sitt ljusa valv över våra liv, som en katedral som påminner om dig, som skapar och ger liv.

Historik över Alunda kyrka

Det har gjorts en fullödig historisk överblick om kyrkobyggnaden i den broschyr som finns att tillgå. Nu kan du även läsa den här, på hemsidan.

Kyrkobyggnadens historia