Alunda kyrkokör

Blandad kör

Blandad kör med ca 30 medlemmar som sjunger i kyrkan vid de stora kyrkliga högtiderna. Utöver det framför vi årligen på palmsöndagen någon av de klassiska mässorna tillsammans med orkester och solister. Ibland gör vi körresor och har bland annat varit i Litauen, Lettland, Tyskland och Ungern. Vi framför även profan musik i olika sammanhang; på konserter och nationaldagen.

Läktarkören

Kören är en grupp sångare ur kyrkokören. Syftet med den är främst att vara stöd för församlingssången. Läktarkören brukar träffas efter att kyrkokören övat färdigt för kvällen. Vi sjunger vid gudstjänster, och trots namnet står vi numera oftast i koret. Koraler, andliga visor och liturgiska sånger står på programmet.

Körövning tisdagar kl. 19-21. Läktarkören stannar kvar en stund till efteråt.

Körledare är kantor Jan Hällgren ☏ 072-858 16 00

E-post: jan.hallgren@svenskakyrkan.se