Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hjälp och stöd

Vår tolkningsnyckel är kärleken till Gud, vår nästa och oss själva.

Du behöver inte bära allt ensam

Behöver du någon att prata med, behöver du hjälp och stöd - vi finns här.

Själavård och samtalsstöd

bild, kbt, krishantering 

diakoniassistent Kristina af Trolle 0174-153 53
Skicka e-post till Kristina af Trolle

samtal med präst

kyrkoherde Jens Peterson 0174-153 50
Skicka e-post till Jens Peterson

komminister Micaela Clasdotter 0174-153 59
Skicka e-post till Micaela Clasdotter

 

Diakonin är hela församlingens angelägenhet

Det behövs många ögon för att se, och många händer som hjälps åt att ta i och bära. Diakoniassistent Kristina af Trolle vill gärna få med flera människor i samtalen kring vad diakonin kan göra och hur den kan utvecklas här i församlingen.

Alla volontärer erbjuds kunskap och stöd för att känna sig trygga i sin roll.

Kristina af Trolle

Vill du ingå i en grupp som utvecklar diakonin?

Prata med diakoniassistent Kristina af Trolle
0174-153 53
SMS 0707-10 34 38
Skicka e-post till Kristina af Trolle

Men inte kan väl jag ...?

Jodå. Kanske inte ensam, men tillsammans med andra. Jesus sände ut lärjungarna två och två; det fanns en anledning till det. Alla volontärer erbjuds kunskap och stöd för att känna sig trygga i sin roll.

 

Kris och medmänskligt stöd - medmänniska till medmänniska

Halvdagsutbildning och workshop kring temat. Mer information kommer så snart vi vet att det finns en grupp med intresserade.

 

Praktiska uppgifter

Arbetsuppgifter vår-sommar-höst:

• Driva och sköta sommarkcafé i kyrkan

• Ge historiska vandringar i kyrkan

• Tornvandring

• Ha guidade kyrkogårdsvandringar, det finns mycket att berätta

 Kyrkogårdsvandringen skulle också kunna ingå i pilgrimsvandringar. Vi vill gärna få med äldre kvinnor i bygden för att lyfta fram ett kvinnoperspektiv som det fortfarande inte är särskilt vanligt att det belyses.

 

 

Kaffekorgsgruppen

Ta med fika och gör hembesök.

 

Andra verksamhetsidéer med utgångspunkt i diakonin

Pilgrimsvandring
Förhoppningen är att dra igång med pilgrimsvandrandet framåt våren. Är du sugen på att vara med? Du kan delta på flera sätt, antingen enbart genom att gå med på vandringarna, vara med och planera genomförandet, kanske själv leda en vandring - eller växla mellan att ansvara och bara delta.

 

Var hittar vi diakonin i Bibeln?
Bibelsamtal med utgångspunkt från det diakonala perspektivet, låter inte det intressant?