Marijampolė

Vänförsamlingen i Litauen

Alunda församling har sedan några år tillbaka en vänförsamling i Marijampolė, Litauen. En gång i kvartalet tar vi upp en kollekt till församlingen för att bland annat hjälpa dem med att stötta arbetet bland barn i staden. I många familjer åker föräldrarna utomlands för att tjäna pengar och en del barn blir lämnade helt ensamma. Nyligen arbetade man tillsammans med "Samaritens portmånnä" och man delade ut gåvor till 300 barn i staden.
Ett utbyte finns mellan församlingarnas körverksamhet. Under år 2006 besökte Alunda kyrkokör församlingen. I samband med biskopsvisitationen i Alunda församling hösten 2007 inbjöds pastor Vaidas Klesevichius att besöka oss.