Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Besöksgruppen

Kör för daglediga

Besöksgruppen

Sånggrupp för daglediga.
Övning onsdag varannan jämn vecka kl 10.30.

Besöksgruppen leder allsång på Olandsgården varannan ojämn vecka, onsdagar kl. 14.00. Dessutom framträder vi på gudstjänster. Ibland blir vi anlitade för dagledigprogram i andra församlingar och äldreboenden i närområdet. Repertoaren är väldigt blandad. Andliga visor, läsarsånger, visor, schlager, pop, filmmusik, psalmer mm.

Ledare för kören är kantor Jan Hällgren 0174-153 55 eller 070-710 34 46.
Skicka e-post till Jan Hällgren