Foto: Örjan Mattson

Besöksgruppen

Kör för daglediga

Körledare är kantor Jan Hällgren ☏ 072-858 16 00

E-post: jan.hallgren@svenskakyrkan.se