Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Rasbo pastorat

Välkommen till Rasbo pastorat som består av tre församlingar, Rasbo-Rasbokil, Tuna och Stavby

Pastorsexpeditionen

Rasbo pastorat
Gåvstavägen 3
75596 Uppsala

Tel: 018-18 17 70
e-post: rasbo.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde Bo Ekstrand

018-18 17 71

www.svenskakyrkan.se/rasbo

Telefon och besökstider till expeditionen i Sockenstugan:

Helgfri tisdag, torsdag och fredag 9-12