Rasbo pastorat

Välkommen till Rasbo pastorat som består av tre församlingar, Rasbo-Rasbokil, Tuna och Stavby

Pastorsexpeditionen

Rasbo pastorat
Gåvstavägen 3
75596 Uppsala

Tel: 018-18 17 70
e-post: rasbo.pastorat@svenskakyrkan.se

Vikarierande kyrkoherde Sixten Klemets
070 234 18 98

Kyrkoherde Bo Ekstrand
018-18 17 71

www.svenskakyrkan.se/rasbo

Telefon och besökstider till expeditionen i Sockenstugan:

Helgfri tisdag, torsdag och fredag 9-12