Rasbo pastorat

Välkommen till Rasbo pastorat som består av tre församlingar, Rasbo-Rasbokil, Tuna och Stavby

Pastorsexpeditionen

Rasbo pastorat
Gåvstavägen 3
75596 Uppsala

Tel: 018-18 17 70
e-post: rasbo.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde Bo Ekstrand
018-18 17 71

Telefon och besökstider till expeditionen i Sockenstugan:

Helgfri tisdag, torsdag och fredag 9-12

 

 

 

Swishnummer i pastoratet

Barnverksamhet         
123 148 52 83

Rättvisemärkt             
123 666 16 23

Kollekt/Gudstjänster 
123 667 80 72

Kort/Ljus                     
123 682 31 65