Norra Hagunda församling

Välkommen till oss!

Kyrkogårdens gamla träd

Under hösten kommer vi att ta bort några gamla och stora träd på Läby och Vänge kyrkogårdar. Dessa träd är en säkerhetsrisk och tas därför bort.