Foto: Roger Recarey-Gardeta

Norra Hagunda församling

Välkommen till oss!

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset.

Coronaviruset och Norra Hagunda församlings verksamhet

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset.

På grund av pågående pandemi kommer församlingens gudstjänster, som firas i Vänge kyrka, att ha ett begränsat antal gudstjänstdeltagare.

Anmälan till söndagens gudstjänst

På grund av pågående pandemi kommer församlingens gudstjänster, som firas i Vänge kyrka, att ha ett begränsat antal gudstjänstdeltagare.

Två pojkar ligger på flotte i vattnet bland skräp.

Under samma himmel - Fasteaktionen

Coronapandemin tvingar miljoner människor till ett liv i extrem fattigdom och hunger. Tillsammans med Act Svenska kyrkan kan du bidra till att mätta familjer, motverka ökande våld mot kvinnor och barn och stödja människor för att resa sig starkare efter pandemin.

Händer i församlingen

Här kan du läsa vad som händer i församlingen den närmaste tiden och anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

Röstande i en vallokal 2017. En mamma röstar i valbåset omgiven av tre barn.

Ställ upp i kyrkovalet

Vill du vara med och göra skillnad? Då kan uppdraget som förtroendevald i Svenska kyrkan vara något för dig! Här får du veta hur du gör för att ställa upp i kyrkovalet.

Vägvisare

Kyrkoliv i Norra Hagunda

Som kyrka lever vi i ett mångsidigt samhälle i vilken den kristna tron ständigt utmanas. Här vill vi kunna erbjuda mötesplatser och verksamheter där den kristna tron får utlopp, samt ge möjlighet till diskussion och reflektion.

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).