Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Lunch-café

Klockan 12.00 startar vi med en enkel andakt. Vi bjuder på förtäring. Efter maten blir det något program.

Lunch-caféerna startar för våren onsdagen den 8 februari. 

Program för våren.

Onsdag den 8 februari i Järlåsa bygdegård.

Mats och Inga Stenlund spelar och sjunger.

Onsdag den 1 mars (OBS!) i Läby hembygdsgård.

Kvinnors liv i början av 1900-talet. Helena S Lindström, präst och författare.

Onsdag den 5 april i Ålands bygdegård.

Var det bättre förr? Om våra traditioner kring påsk.

Onsdag den 3 maj i Skogs-Tibble sockenstuga.

Visor till kaffet. Håkan Mattsson, den sjungande vaktmästaren..

Ingen kostnad, men vi är tacksamma för en gåva till ett välgörande ändamål.

Välkommen önskar Soppgänget!