Foto: Linda Mickelsson / Ikon

Stick-café

Ta med ditt handarbete eller kom bara för att fika och prata.

Välkommen till Stickcafe i verksamhetsmodulen i Vänge, varannan onsdag kl 10, med start den 18 januari. 

Man får gärna vara med och umgås utan att handarbeta. 

Välkommen!  
Birgitta Brännström, diakon.

Tel: 018-364027

Skicka e-post till Birgitta Brännström

birgitta.brannstrom@svenskakyrkan.se