Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Norra Hagunda församling Besöks- och postadress: Gamla Salavägen 31, 74020 Vänge Telefon: +46(18)364011 E-post till Norra Hagunda församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förtroendevalda

Utsedda ledamöter och ersättare kyrkofullmäktige mandatperioden 2018-2021

Ordinarie:

Anna Hultqvist
Lina Eriksson
Birgitta Löfström
Fred Eriksson
Carina Wenngren
Bertil Nilsson
Thomas Arnqvist
Lennart Jansson
Peter Gauffin
Agneta Jansson
Inga-Lill Almqvist
Roland Johansson
Eva Karlsson
Björn Svensson
Katarina Nordling

Ersättare:

Margareta Lindberg
Kerstin Svensson
Sven-Erik Korshed
Bodil Karlsson
Maria Essunger
Gunnar Hultqvist

UTSEDDA LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE kyrkorådet
MANDATPERIODEN 2018-2021

Ordinarie:

Anders Edling, ordf.
Anna Hultqvist, vice ordf.
Madeleine Thörnberg
Agneta Jansson
Lina Eriksson
Birgitta Löfström
Inga-Lill Almkvist
Björn Svensson
Katharina Nordling
Lennart Jansson
Jan Novosel, kyrkoherde

Ersättare i nämnd ordning:

Margareta Lindberg
Bertil Nilsson
Kerstin Svensson
Peter Gauffin
Gerd Norlin

Med hänvisning till den nya dataskyddsförordningen har vi valt att inte publicera protokoll på vår hemsida för tillfället. Kontakta expen för att läsa dem.