Foto: Roger Recarey-Gardeta

Gravrätt & gravvård

En kyrkogård är en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke för många. Det är därför viktigt att platsen är välskött.

Inom Norra Hagunda församling finns kyrkogårdarna Vänge, Läby, Järlåsa, Skogs-Tibble och Åland. I Järlåsa finns en minneslund och i Skogs-Tibble och Vänge finns askgravlundar.

Gravskötsel

En välvårdad kyrkogård är för många människor en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke. Ansvaret för skötseln av begravningsplatsen delas mellan församlingen och gravrättsinnehavarna. Gravrättsinnehavarna ansvarar för sina gravar medan vi ansvarar för övriga delar av begravningsplatsen. Som innehavare kan du välja att sköta graven själv eller skriva ett skötselavtal med församlingen.

Det händer att vi måste söka efter gravrättsinnehavare. Då skyltar vi gravarna med uppmaningen att kontakta expeditionen. Om du ser en skylt på din gravplats, kontakta oss snarast möjligt.

Skötselavtal – skötsel av gravrabatt

Under skötselsäsongen ingår i skötselavtalet för grundskötsel resp. grundskötsel plantering och skötsel av sommarblommor:
Vattning vid behov, rensning av ogräs, allmän tillsyn varje vecka samt trimning (finputs) av gräs runt rabatt eller gravvård

Gravskötselavtal

Det finns möjlighet att teckna skötselavtal med församlingen om man själv inte har möjlighet att sköta graven. Det finns olika skötselalternativ:
* Grundskötsel, plantering och skötsel av sommarblommor 1 000 SEK
* Grundskötsel 600-800 SEK

* Gravskötsel med plantering hela säsongen: Vår-, sommar- och höstplantering.       Samt vinterdekoration 1000-1700 SEK beroende på storlek på grav.

* Vattning 150 SEK

*  Enbart vinterdekoration utan gravskötsel 100 SEK

Vatten och vaser

Vatten finns i kranarna/vattenutkastarna från mitten av maj till slutet av oktober. Vaser av plast finns tillgängliga i vasställ vid serviceplatser på kyrkogården. Vid bevattningsförbud måste också församlingen vara restriktiva på vattenanvändningen.

Gravlyktor

Gravlyktor får sättas på gravplatsen. För att underlätta skötselarbetet och för att minska brandrisken ser vi helst att gravlyktorna placeras där endast under tiden
1 oktober – 1 mars.

Gravvård (gravsten och dyl.)

Om din gravsten behöver rengöras eller om inskriptionen behöver renoveras (målas) så ansvarar gravrättsinnehavaren själv för detta. Ingår inte i skötselavtalet.

Brist på skötsel

Tyvärr förekommer vanvård av gravar som saknar skötselavtal. Det kan göra kyrkogårdsbesökaren både upprörd och ledsen. Bristen på tillsyn kan bero på att den som skött graven har flyttat från orten, men svårigheter att ta sig till gravplatsen är också en anledning. Församlingen försöker på olika sätt få kontakt med innehavare eller ombud.

Begravningsombud

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten vilket medför att länsstyrelsen utser ett eller flera begravningsombud. Begravningsombudens uppgift är att granska och bevaka hur huvudmannen tillvaratar intressena för de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Ombudet ska hålla kontakt med företrädare för olika trossamfund och se till att möjlighet till borgerlig begravningsverksamhet och begravningsplats finns.
Begravningsombud för Norra Hagunda församling är:

Arne Nordesjö, 018-71 39 67, 070-425 33 54 (ordinarie)
Mail: arne.nordesjo@gmail.com
Inger Söderberg, 070-688 47 01
Mail: ingsod@gmail.com (suppleant)

När det gäller frågor kring gravar, gravrätt, gravskötsel, andra frågor eller funderingar kring gravfrågor är ni välkomna att kontakta:

Förvaltningsassistent:
Gunnar Lindgren: Vxl 018-36 40 11 eller 018-392120
Mail: gunnar.lindgren@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare:
Christina Segerqvist, christina.segerqvist@svenskakyrkan.se  018-36 46 95

Linn Karlsson, linn.karlsson@svenskakyrkan.se  018-391071

William Hilton-Brown, william.hilton-brown@svenskakyrkan.se 018-36 47 11

Besöksadress. Gamla Salavägen 31
Telefon- och besökstid (säkrast): mån-ons 10-12 tors 13-15,
E-post: norrahagunda.forsamling@svenskakyrkan.se