Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Körer

Änglakören

Änglakören är en av församlingens barnkörer. Kören vänder sig till barn i förskoleklass och årskurs ett i hela församlingen.
Torsdagar 14.10 i Vänge - modulen

Himlaväsen

Himlaväsen är den andra av församlingens barnkörer. Den är ny från hösten 2019 och vänder sig till barn i årskurs två och tre i hela församlingen.
Torsdagar 13.10 i Vänge - modulen

Sävsångarna

Sävsångarna är församlingens seniorkör - ett entusiastiskt och socialt gäng. Efter körövningen tas kaffekorgarna fram och man fikar en stund tillsammans. Repertoaren är varierad och innehåller såväl kyrkliga som världsliga sånger som sjungs enstämmigt, i kanon och i stämmor.
Tisdagar 10.00 i Vänge - modulen

Körledare för barnkörerna och Sävsångarna är

Maria Lindberg

Kyrkomusiker, Körledare

Norra Hagunda kyrkokör Bild: Kerstin Berglund

Norra Hagunda kyrkokör

Norra Hagunda kyrkokör är en 4-stämmig blandad kör, som sjunger allt från Bach till folkmusik och musikal. I kören finns en god gemenskap och vid varje övning fikar man tillsammans.

Just nu finns det plats för fler medlemmar i kören och intresserade sångare är välkomna att höra av sig.
Tisdagar 18.30-19.45 övar vi i Vänge - modulen. Fika från kl 18.00

Körledare för Norra Hagunda kyrkokör är

Karin Ingebäck

Norra Hagunda församling

Kyrkomusiker, körledare

Maria Lindberg

Kyrkomusiker, Körledare