Foto: Maria Eddebo Persson

Vigsel

När två människor kommit till en punkt i sin gemenskap då det är dags att inför andra berätta att de vill leva tillsammans, kan det vara dags att boka tid för vigsel. De har lärt känna varandra tillräckligt mycket för att våga satsa på att dela livet.

Här kan du önska datum för vigsel!

Genom vigseln förenas kvinnan och mannen i äktenskapet. De lovar att med varandra i livslång trohet dela livets glädje och sorg. Äktenskap och familj är en grundläggande gemenskapsform i samhället. Vigseln markerar högtiden, glädjen och ansvaret vid övergången till denna gemenskap. Kyrkan vill med Jesus Kristus som förebild visa makarna på den inbördes gemenskapen och det ömsesidiga tjänandets väg, men också på vars och ens behov av egen gudsgemenskap och på familjens öppenhet för alla som behöver dess omtanke. Guds närvaro i äktenskapet ger makarna hjälp att leva med varandra i kärlek och vara ett vittnesbörd för omgivningen.

Den kyrkliga vigselakten präglas av tanken att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund. Detta uttrycks med läsning av bibelord, brudparets löften "inför Gud och i denna församlings närvaro", att de närvarande deltar i förbön och till sist nedkallas Guds välsignelsen över brudparet och äktenskapet. Allt detta för att stärka gemenskapen och samhörigheten.

Äktenskap kan även ingås genom borgerlig vigsel eller enligt någon annan ordning. Efter en sådan vigsel kan makarna få del av vår kyrkas förbön och välsignelse.

Förberedelser

Vigselsamtal
Inför vigseln erbjuds brudparet samtal med vigselförrättaren. Samtalet, som inte något obligatoriskt, är ett gyllene tillfälle att i lugn och ro planera vigseln och gå igenom vigselaktens olika moment tillsammans med prästen. En del par bär med sig svåra erfarenheter av söndring och kanske är det inte det första äktenskapet. Allt det, och andra funderingar och frågor, kan man ta upp i samtal med prästen inför det nya förbundet.

Val av kyrka
Det har blivit mer och mer populärt att vigas i kyrkan, och därför är det viktigt att brudparet är ute i mycket god tid när det gäller val av kyrka. Detta för att få den kyrka och tid på dagen man önskar. Detta är extra viktigt om brudparet väljer att gifta sig vid en populär tidpunkt såsom pingst eller midsommar.
För bokning av kyrkan, kontakta församlingsexpeditionen, 018-36 40 11.

Hindersprövning
Innan man kan gifta sig måste man ansöka om hindersprövning hos lokala skattemyndigheten. Den är till för att undersöka att det inte finns några hinder för äktenskapet.

Äktenskapshinder finns om man:
- är nära släkt med varandra i rätt- upp och nedstigande led t.ex. helsyskon
- är under 18 år och inte fått särskild dispens från länsstyrelsen
- redan är gift
- redan är registrerad partner med någon

Om det inte finns några hinder för giftermål, skickar skattemyndigheten "Intyg om hindersprövning" och "Intyg om vigsel".

Blanketter hämtas på Skatteverkets hemsida >>

Vad kostar det att gifta sig?
Vigsel i kyrkan kostar inget om man tillhör Svenska kyrkan och betalar kyrkoavgift. Att vigas i den egna församlingen är alltid gratis; varken präst, organist, kyrka eller vaktmästare kostar något. Vill man ha extra musik, en sångsolist eller extra utsmyckning av kyrkan, så kan det kosta. Om man vill gifta sig i en annan församling än den egna är det också gratis, tack vare kyrkans så kallade clearingsystem. Det innebär att den andra församlingen skickar en räkning till hemförsamlingen.