Knivsta pastorat

Kom till våra församlingars kyrkor och mötesplatser runt om i Knivsta kommun där du kan finna glädje, ro, gemenskap, och stöd genom gudstjänster, körer, barngrupper och mycket mer.

Alla grupper och samlingar inomhus, utom ordinarie gudstjänster (anmälan krävs), ställs in på grund av den ökade smittspridningen i regionen. Dop, vigslar och begravningar är inte inställda.

Aktuellt från Knivsta pastorat

Prenumerera via RSS