Vår verksamhet

Det viktigaste för oss på på S:ta Maria förskola är att barnen ska trivas, ha roligt och samtidigt utvecklas. Verksamheten bygger på varje enskilt barns förutsättningar med respekt för varje barns personlighet.

Våra Avdelningar
S:ta Maria förskola
består av fem avdelningar, varav fyra avdelningar finns i Alsike och den femte i Vassunda.

I Vassunda finns plats för 20 barn i åldrarna 1-5 år i idylliska Vassunda kyrkskola vid Vassunda kyrka.

I Alsike är barnen uppdelade i åldersgrupper och våra två avdelningar för de yngsta barnen heter ”Glädjen” och ”Lyckan”. De äldre barnen går i de grupper som heter ”Längtan” och ”Hoppet”. Antalet barn på de olika avdelningarna varierar med barnens ålder.

På varje avdelning arbetar en förskollärare och 1-2 barnskötare.

Kost
I vårt kravmärkta kök så lagar egen kock all mat från grunden och i vår verksamhet arbetar vi ständigt för att klara ytterligare mål för producerad mat på ekologisk grund och att se till att uppfylla höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Vår läroplan
Grundstommen för vår förskola är Skolverkets läroplan för förskolan (Lpfö-98). Vår förskolas verksamhet ska därför utformas med utgångspunkt i barnens tankar och erfarenheter. Leken och det lustfyllda lärandet ska prägla de dagliga aktiviteterna och barnens perspektiv ska fångas upp och ge avtryck i verksamheten. För att tillvarata barnens intressen arbetar vi även mycket med att erbjuda en god lärmiljö för barnen på våra olika avdelningar. Allt har sin grund i läroplanen för förskolan och vi är lyhörda för varje enskilt barns behov av stöd i sitt lärande.

Läroplanen i sin helhet finns att läsa här (klicka på länken för att komma vidare till skolverket.se).

Söka plats

Här söker du din plats till S:ta Maria förskola och Vassunda förskola