Kyrkorum med högt i tak.

Välkommen till Lagga församling

Välkommen till Lagga och Lagga församling! Här möts vi - unga och gamla - till gudstjänst, bibelsamtal och samling av olika slag! Vår gamla vackra kyrka är rikt dekorerad - här finns till exempel en av de kanske allra äldsta avbildningarna av en nyckelharpa! Lagga kyrka ligger mitt emot Lagga skola.

Inför söndagen så har du möjlighet att dela med dig av dina böneämnen och tända ett digitalt ljus på Svenska kyrkans Bönewebb: