Kyrkorum med högt i tak.

Välkommen till Lagga församling

Välkommen till Lagga och Lagga församling! Här möts vi - unga och gamla - till gudstjänst, bibelsamtal och samling av olika slag! Vår gamla vackra kyrka är rikt dekorerad - här finns till exempel en av de kanske allra äldsta avbildningarna av en nyckelharpa! Lagga kyrka ligger mitt emot Lagga skola.

Salig röra i Lagga

En lekfull gudstjänst för hela familjen!

Syförening i Lagga

Välkommen att läsa mer om Laggas egen syförening

Bibelsamtal i Fridhem

Vi träffas tisdagar jämna veckor i Fridhem, Lagga, läser Bibeln tillsammans och samtalar.

Inför söndagen så har du möjlighet att dela med dig av dina böneämnen och tända ett digitalt ljus på Svenska kyrkans Bönewebb: