Foto: Mårten Gudmundhs

Årskurs F-4

Här läser du mer om arbetet i årskurs F-4.

Vi utgår från grundskolans läroplan; Lgr 11.

Utöver arbetet utifrån grundskolans läroplan vill vi främja ett livslångt lärande och förmedla att kunskap är coolt. Ett livslångt lärande innebär att vi ger eleverna förutsättningen att även själva söka och tillgodogöra sig kunskap. Vi har förhoppningen om att våra elever fortsätter vara nyfikna, livet ut.

S:ta Maria skola erbjuder:

 • Ett undersökande arbetssätt.
 • Möjligheten att ta del av kyrkans långa erfarenhet av omvärlden.
 • En välplanerad lärmiljö.
 • Tillgång till en varierad utomhusmiljö.
 • En rörelsesal för aktiviteter som kräver utrymme.

Vår strävan är att alla våra elever ska:

 • Ha tillgång till en trygg skolmiljö.
 • Ges förutsättningen att utveckla sin empatiska förmåga.
 • Få möjlighet att ge uttryck för sina känslor och tankar.
 • Ges möjlighet att samtala om sin egen, och andras, tro och tvivel.
 • Förstå sitt och andras lika och unika värde.

Vår undervisning präglas av:

 • Alla elevers rätt till att utveckla sina förmågor.
 • Våra elevers kreativitet.
 • Möjlighet till reflektion och eftertanke.
 • Samarbete mellan årskurserna.
 • Ett mångsidigt arbetssätt för att förankra nya kunskaper.

Läsårsdata

Här finns alla viktiga datum för kommande terminer.

Följ oss på Instagram

S:ta Maria skola finns på Instagram. Ta del av våra dagliga aktiviteter på konto: sanktamariaskola.