Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Besöksadress: Häradsvägen 2 B, 74142 KNIVSTA Postadress: Box 23, 74121 KNIVSTA Telefon:+46(18)341040 E-post till

Sociala kanaler

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Klass 1-4

Läs mer om klass 1 - 4.

Åk 1-4 utgår från grundskolans läroplan; Lgr 11.

 • Har ett undersökande arbetssätt.
 • Ser kyrkans erfarenhet av och kunskap om internationellt arbete och kontakter som en resurs.
 • Har en ny och modern inomhusmiljö.
 • Har en trevlig utomhusmiljö med både lekplats och naturrum.
 • Har en egen rörelsesal.

Verksamhetens mål är att barnen ska:

 • Få vara i en harmonisk miljö, präglad av trygghet, lyhördhet och öppenhet.
 • Lära sig att visa hänsyn till andra och utveckla sin empatiska förmåga.
 • Utveckla sin förståelse för alla människors lika värde och lära sig förstå och respektera andras sätt att tänka och leva.
 • Få sina behov respekterade och tillgodosedda och uppleva sitt eget värde.
 • Vistas i en miljö, både ute och inne, som stimulerar och utmanar deras nyfikenhet och lärande.
 • Få stöd och stimulans i sin utveckling.
 • Ges förutsättningar att bygga trygga relationer, så att de kan utveckla sin självkänsla och självständighet.
 • Få utveckla sin kreativitet och sin skapandeförmåga.
 • Uppmuntras att ta ansvar för det de gör och förstå hur man kan påverka sin miljö och sin situation.
 • Stimuleras i sin tal- och språkutveckling.
 • Få möjlighet att uttrycka sina känslor, tankar, åsikter och möjlighet att samtala om sin egen och andras tro och tvivel.
 • Få förståelse för och upplevelser av kyrkan, dess högtider och traditioner.
 • Få möjlighet till stillhet och eftertanke.

Vi vill att vår skola ska vara präglad av att:

Varje människa har ett absolut värde och ska visas kärleksfull respekt. Var och en i S:ta Marias verksamheter skall känna sig respekterad och värderad som en den unika person hon eller han är.

Atmosfären i S:ta Maria Alsike skall präglas av ömsesidig respekt människor emellan och i samverkan mellan barn och vuxna.