Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet
i Svenska kyrkans församlingar med mer än 500 röstberättigade.

Kyrkofullmäktige väljs genom direkta kyrkliga val. Dess arbetsformer regleras i Kyrkoordningen och ofta antar kyrkofullmäktige en egen arbetsordning med detaljerade bestämmelser.

Ledamot av kyrkofullmäktige måste vara medlem i församlingen
(och samfälligheten), vara döpt (eller ha varit förtroendevald innan dopkravet kom till) samt ha fyllt 18 år på valdagen. Den förtroendevalda kan tituleras kyrkofullmäktig men kallas vanligen fullmäktigeledamot.

Förtroendevalda i Knivsta pastorats kyrkofullmäktige
(Mandatperiod 2018 - 2021):

Eva Okfors, ordförande, eva.okfors@gmail.com
Magdalena Linder, vice ordförande, magdalena.linder@telia.com
Folke Bengtsson, 2:e vice ordförande, folke.bengtsson@svenskakyrkan.se
Ledamöter:
Lena Abjörner
Malin Dacke
Åsa Emrén
Mariana Eriksson
Kerstin Eskhult
Eva Fellin
Oscar Hahne
Johan Hellstrand
Karl Gunnar Höglund
Alexandra Jeremiasson
Hanna Friberg
Kerstin Lundgren
Jan-Eric Jonsgården
Ann-britt Linder
Per Lindström
Lennart Lundberg
Jacobina Silén
Hans Stigzelius
Iris Stigzelius

Ersättare:
Kristina Jonsgården
Cennerth Gustafsson
Torsten Karlsson
Carl Nordin
Therese Silén
Karin Strömsten
Stig Pettersson
Jakob Lindblad
Elsy Mattsson