Gudstjänst i Östuna

Svenska kyrkan i Östuna är en del av den kristna kyrkan i alla tider och över hela jorden. Kristi kyrka kommer till synligt uttryck när vi firar gudstjänst, ber, sjunger, lyssnar till söndagens bibeltexter, hör predikan, firar eukaristin (nattvard med bröd och vin) och tar emot välsignelsen.

Gudstjänsten är för alla åldrar. I början kan mycket kännas ovant, men vi brukar ha samma ordning så att man snart känner igen sig även om man är ovan. Genom att se hur andra gör behöver man inte vara nervös.

Vi firar ofta nattvard då vi möter Jesus i bröd och vin. Alla är välkomna fram. Om man inte är döpt, eller om man inte vill ta emot brödet och vinet, men ändå vill ta emot en välsignelse, kan man markera det genom att lägga höger hand på vänster axel.

Vi firar i regel högmässa varje söndag kl 12.00. Se kalendariet för aktuell information.

Fira gudstjänst

I Knivsta pastorat firar vi gudstjänst varje söndag i de flesta av våra kyrkor. Välkommen att delta!

Gudstjänst, grupper, gemenskap

Välkommen till gudstjänst, verksamhet, grupper och arrangemang för alla åldrar i Knivsta pastorat!