Foto: Mårten Gudmundhs

Välkommen till Östuna församling

Vi vill, med högmässan i centrum, leva med Jesus som förebild och vägledare. Källan med Levande vatten vill vi söka och låta den påverka våra liv.

Kontakt

Hör gärna av dig!

    Inför söndagen så har du möjlighet att dela med dig av dina böneämnen och tända ett digitalt ljus på svenska kyrkans bönewebb: