Östuna kyrka

Antal sittplatser: 140. Tillgänglighet: Hörselslinga: Ja. Hörlurar: Ja. Entré: Liten tröskel. Parkering: Ja. WC: Ja.

Den nuvarande salkyrkan uppfördes troligen under slutet av 1400-talet och ersatte en äldre medeltida kyrkobyggnad.

Kyrkan har en rektangulär plan med en sakristia på norra sidan och ett vapenhus på södra sidan. Dopfunt och krucifix härstammar från 1200-talet och kommer troligen från den tidigare kyrkan.