Barn i säng med bandagerad nalle
Foto: Istockphoto

Sjukanmälan och ledighet

För alla elever görs sjukanmälan till röstbrevlåda. Tala in elevens namn och årskurs samt vilken dag anmälan gäller. Sjukanmälan ska göras före klockan 08:00 varje dag eleven är hemma. Telefonnummer: 018 - 480 88 82.

För ledighetsansökan, använd följande blankett (observera att om fler än en vårdnadshavare finns ska båda signera):