Meny

Välkommen till Alsike församling

I Alsike har gudstjänstlivet varit aktivt i många hundra år. De äldsta delarna av nuvarande kyrka är från 1200-talet - och då har en äldre kyrkobyggnad sannolikt stått där innan den.

Alsike församling är i dag en del av Knivsta pastorat och  består geografiskt av nya och gamla Alsike samt stationssamhället. Församlingens kyrka är Alsike kyrka. I kyrkans närhet ligger också Alsike Kloster. I nya Alsike finns även pastoratsgemensamma S:ta Maria Alsike där församlingen bedriver en stor del av sin barnverksamhet. S:ta Maria Alsike har även skola, förskola, gruppboende, lägenheter och samlingslokaler.

I S:ta Maria finns ett kapell där det för närvarande hålls aftonbön varje fredag klockan 20.00 och middagsbön eller mässa klockan 12.00 varje tisdag.

Inför söndagen så har du möjlighet att dela med dig av dina böneämnen och tända ett digitalt ljus på Svenska kyrkans Bönewebb: