Interiör från Alsike kyrka
Foto: Mårten Gudmundhs

Välkommen till Alsike församling

I Alsike har gudstjänstlivet varit aktivt i många hundra år. De äldsta delarna av nuvarande kyrka är från 1200-talet - och då har en äldre kyrkobyggnad sannolikt stått där före den.

Alsike församling är i dag en del av Knivsta pastorat och  består geografiskt av nya och gamla Alsike samt stationssamhället. Församlingens kyrka är Alsike kyrka. I kyrkans närhet ligger också Alsike kloster. I nya Alsike finns även pastoratsgemensamma S:ta Maria Alsike där pastoratet bedriver en stor del av sin barnverksamhet. S:ta Maria Alsike har även skola, förskola, gruppboende, lägenheter och samlingslokaler.

Alsike kyrka rymmer 140 personer. Läs mer om byggnaden här.

S:ta Maria kapell rymmer 40 personer. Läs mer om lokalen här.

En präst står bredvid ett altare och läser.

S:ta Maria kapell

När ingen annan verksamhet pågår, är S:ta Maria kapell öppet för vem som helst, för en stunds personlig stillhet. Rena, enkla linjer och ljusa ytor inbjuder till kontemplation.

Två kvinnor sitter på var sin bänk och läser.

Alsike kloster

Formellt är Alsike kloster fristående från Knivsta pastorat, men kyrkan och klostret samverkar på olika sätt.

Manskören Näktergalningarna

Tid: Måndagar kl. 19.30 - 21.15
Plats: S:ta Maria Alsike, i kapellet
Körledare: Liv Stenström, 0722 - 13 33 89 eller
liv.stenstrom@svenskakyrkan.se

Terminsstart, ht -23: måndag 11/9

Detta är en manskör i "Alla kan sjunga"-format för alla män som längtar efter att sjunga. Kören kräver inga förkunskaper och är öppen för precis alla: både den som är van att sjunga och den som aldrig tagit en ton i hela sitt liv. Kören jobbar brett och lätt, och vi sjunger allt från psalmer till poplåtar. Om tillfälle ges så prövar vi också lite enklare stämsång, men ledordet är hela tiden: SÅNGGLÄDJE. 
Välkommen du också!

    Inför söndagen så har du möjlighet att dela med dig av dina böneämnen och tända ett digitalt ljus på Svenska kyrkans Bönewebb: