Husby-Långhundra församlings församlingsråd

Kerstin Eskhult, ordförande, 070-821 65 24, kerstin@eskhult.se.

Elisabet Svensäter, präst
Ingemar Hansson
Bengt Sundberg
Marita sköldberg
Birgitta Jakobsson
Ann Pettersson

Stig Pettersson, ersättare
Helena Amat, ersättare
Els-Britt Karlsson, ersättare