Husby-Långhundra församlings församlingsråd

Församlingsrådet består av sex ordinarie ledamöter och tre ersättare, samt kyrkoherdens adjungerade.

Kerstin Eskhult, ordförande, 070-821 65 24, kerstin@eskhult.se.

Elisabet Svensäter, präst
Ingemar Hansson
Birgitta Jakobsson
Barbro Lundqvist
Ann Pettersson
Marita sköldberg

Bengt Sundberg, ersättare
Tommy Höglund, ersättare
Stig Pettersson, ersättare