Kyrkogårdsutskottet

Kyrkorådets kyrkogårdsutskott har i uppgift att bland annat att ansvara, leda och samordna för kyrkogårdsarbetet i pastoratet.

Ordinarie ledamöter i Kyrkogårdsutskottet:

Alsike församling, Göran Strömberg
Knivsta församling, Cenneth Gustafsson
Husby-Långhundra församling, Stig Petersson
Lagga församling, Johan Hellstrand
Vassunda församling, Björn Kjällström
Östuna församling, Therese Silén

Ersättare:

Alsike församling, Per Lindström
Husby-Långhundra församling, Tommy Höglund
Knivsta församling, Kerstin Lundgren
Lagga församling, Karl Gunnar Höglund
Vassunda församling, Elsy Mattsson
Östuna församling, Ann-Britt Linder