Kyrkogårdsutskottet

Kyrkorådets kyrkogårdsutskott har i uppgift att bland annat att ansvara, leda och samordna för kyrkogårdsarbetet i pastoratet.

Ordinarie ledamöter i Kyrkogårdsutskottet:

Ordförande, Per Lindström

Alsike församling, Göran Strömberg
Knivsta församling, Cenneth Gustafsson
Husby-Långhundra församling, Stig Pettersson
Lagga församling, Johan Hellstrand
Vassunda församling, Björn Kjällström
Östuna församling, Therese Silén

Begravningsombud, Jessica Friberg

Ersättare:

Husby-Långhundra församling, Tommy Höglund
Knivsta församling, Kerstin Lundgren
Lagga församling, Karl Gunnar Höglund
Vassunda församling, Elsy Mattsson
Östuna församling, Ann-Britt Linder