Bli medlem

Är du inte medlem i Svenska kyrkan, men vill bli det? Det är enkelt! Läs mer om det här.

Alla som döps blir medlemmar i Svenska kyrkan. Det går också bra att anmäla medlemskap hos den församling där man bor. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen.

Inträdesblankett
Fyll i blanketten för inträde i Svenska kyrkan,skriv under och skicka sedan blanketten till Knivsta pastorat (adressen står på blanketten). Du kan även formulera dig fritt i ett vanligt brev.

Anmäl personligen på församlingsexpeditionen
Besök församlingsexpeditionen på Häradsvägen 2 B i Knivsta och berätta att du önskar bli medlem i Svenska kyrkan. Du kommer då att få boka ett samtal med en präst.

Behöver du hjälp?
Vänd dig till Knivsta pastorat, tel 018-34 10 40 eller knivsta.pastorat@svenskakyrkan.se


Medlem genom dopet

• Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Både barn, tonåringar och äldre kan döpas. Rådgör med en präst i din församling om vilken förberedelse för dopet som kan bli aktuell i ditt fall.

• Du som lämnat Svenska kyrkan är välkommen tillbaka som medlem. Om du inte är döpt samråder du med en präst om vilken form av dop som kan bli aktuell i ditt fall.

• Du som är döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte men församlingen erbjuder dig undervisning i Svenska kyrkans tro och lära.

• Församlingen erbjuder undervisning och samtalsgrupper om dop och Svenska kyrkans tro till alla som önskar. Det kan ske på olika sätt beroende på var man bor.

Barnet som medlem
• Barn som döps i Svenska kyrkans ordning blir medlem i Svenska kyrkan.
• Vårdnadshavare kan anmäla att deras barn ska vara medlem i Svenska kyrkan även om det inte är döpt. Barn över tolv år ska själva ge sitt samtycke.