Om Knivsta pastorat

Knivsta pastorat är ett pastorat i uppland södra kontrakt i Uppsala stift i Svenska kyrkan. Pastoratets huvudsäte ligger i Knivsta, som ligger i Uppland och Uppsala län och omfattar hela Knivsta kommun.

Församlingsinstruktionen

Vad vill Svenska kyrkan i Knivsta satsa på de närmaste åren? Det finns fastslaget i den så kallade församlingsinstruktionen.

Knivsta pastorat ingår i Uppsala stift

Svenska kyrkan är indelad i tretton stift där samtliga ha var sin biskop. Uppsala stift omfattar Hälsingland, Gästrikland och större delen av Uppland.

Knivsta pastorat är en del av i Upplands södra kontrakt

Från 1 januari 2018 ingår Knivsta pasotrat i Upplands södra kontrakt. Det är ett av sju kontrakt som tillsammans utgör Uppsala stift.

S:ta Maria Alsike

I nya Alsike driver pastoratet projektet S:ta Maria Alsike. Pastoratet uppförde här, med början i september 2009, förskola och skola (F-4). Dessutom byggde pastoratet lägenheter, gruppboende och konferensanläggning. De offentliga delarna, restaurang, café, öppen förskola och gymnastiksal, invigdes den 4 september 2010 av Drottning Silvia med ärkebiskop Anders Wejryd som celebrant.

Exteriörbild av S:ta Maria Alsike
Foto: Mårten Gudmundhs

Syftet med projektet var bland annat att möta medlemsantalet i Svenska kyrkan och ett ökat samhälleligt behov av de tjänster som projektet erbjuder.

Annandag Pingst 2012, den 28 maj, invigdes och konsekrerades S:ta Maria kapell av ärkebiskop Anders Wejryd.

Pastoratsexpeditionen i Knivsta
Vi hjälper dig att boka dop, vigsel och begravning i våra församlingar i pastoratet och när du har andra frågor som till exempel gäller vår verksamhet.

Pastorsexpeditionen
Foto: Mårten Gudmundhs

Besöksadress: Häradsvägen 2 B, 74142 KNIVSTA (besökstid: fredagar 10:00-12:00).
Postadress: Box 23, 74121 KNIVSTA.
Telefon: +46(18)341040 (telefontid: vardagar, utom onsdagar, 10:00-12:00).