Kyrkorådet

Pastoratet styrs av det gemensamma kyrkorådet, som utses av kyrkofullmäktige.

Kerstin Eskhult, ordförande, 070-821 65 24, kerstin@eskhult.se
Jacobina Silén, 1:e vice ordförande, 018-34 93 49, jacobina.silen@gmail.com
Lena Abjörner, 2:e vice ordförande, 018-38 10 29, lena.abjorner@telia.com
Anders Johansson, kyrkoherde
Per Lindström
Folke Bengtsson
Malin Dacke
Johan Hellstrand
Kim Nylander
Eva Okfors
Iris Denstedt Stigzelius

Ersättare:
Mariana Eriksson
Carl Nordin
Kerstin Lundgren
Ulla Widefjäll