En ensam rödhake sitter på en kvist i grå omgivning.

Du är inte ensam - diakoni, enskilt samtal och bikt

Svenska kyrkans sociala arbete kallas diakoni. Vi finns till för dig och dina tankar och funderingar. Det finns hopp, även när det är som mörkast. Här finns det alltid någon som vill lyssna. Svenska kyrkan finns till för att stödja dig.

Genom diakonin finns vi till för dig som enskild person. Behoven och orsakerna för att uppsöka diakonin kan se olika ut; ensamhet, få hjälp att sortera tankar och känslor, skilsmässa, sjukdom, förlust av en nära anhörig och/eller vän, upplevelse av meningslöshet i tillvaron. 

Vi erbjuder dig kostnadsfria enskilda samtal. Vi erbjuder också andra former av stöd, till exempel hembesök.

Genom diakonin inbjuder vi även till gemensam verksamhet där du blir sedd och bekräftad; ung som gammal!

Nattetid kan du ringa 112 om det är akut och be att få tala med jourhavande präst.

Bikt

Till en präst kan du också komma för bikt. I bikten får du ta emot Guds förlåtelse och du får hjälp att förlåta dig själv. Ett biktsamtal kan följa en fast ordning, men behöver inte alltid göra det. I vissa fall kan ett själavårdande samtal leda till bikt och andra gånger använder prästen och den biktande sig av en biktordning.

Om du vill veta mer kan du läsa ett litet häfte om bikt här.

Du är varmt välkommen att höra av dig till någon av oss diakoner eller präster!