Föräldramedverkan

Vi välkomnar engagemang från föräldrarna som, precis som barnen, kan bidra till att verksamheten utvecklas och förbättras.

Det förväntas inga praktiska insatser från vårdnadshavarna när det gäller städning, matlagning eller annat arbete i barnverksamheten. Barnets inskolning tillsammans med förälder är ca 5 dagar, men anpassas efter barnets behov. Vi tillämpar heldagsinskolning och föräldraaktiv inskolning i hela vår verksamhet. I övrigt är föräldrar välkomna att hälsa på och vara med i förskolan.