Foto: Mårten Gudmundhs

Boende

Välkommen till ett boende som inte bara erbjuder bostad, utan också möjlighet till god gemenskap i en attraktiv miljö.

I Alsike har Svenska kyrkan byggt en mötesplats med förskola, skola, lägenheter och gruppboende. Utöver sin egen lägenhet får de boende tillgång till gemensamma lokaler som matsal där måltider kan köpas, gymnastiksal och kapell. Utanför lägenheterna finns en gemensam innergård för de boende med rhododendron, rosengång, träd och vattenspel. Allt detta ger tillsammans en plats för umgänge över generationsgränserna – ett boende utöver det vanliga. Ett boende för hela människan!