Lagga församlings församlingsråd

Församlingsrådet i Lagga består av åtta ordinarie ledamöter och fyra ersättare samt kyrkoherdens adjungerade.

Johan Hellstrand, ordförande, 018-38 43 34, sharken3@hotmail.com.

Karin Andersson, präst
Siv Eriksson
Per Hägglund
Karl Gunnar Höglund
Rune Jansson
Elly Karlsson
Olle Magnusson
Saara Määttä

Charlotta Norrby, ersättare
Britt-Marie Kvarnsmyr, ersättare
Maritta Olander, ersättare
Gert-ove Segerström, ersättare