Lagga församlings församlingsråd

Johan Hellstrand, ordförande, 018-38 43 34, sharken3@hotmail.com.

Karin Andersson, präst
Charlotta Norrby, vice ordförande
Olle Magnusson
Siv Eriksson
Per Hägglund
Karl Gunnar Höglund
Elly Karlsson
Saara Määttä

Maritta Olander, ersättare
Paul Ciszuk, ersättare
Sara Frigell, ersättare
Britt-Marie Kvarnsmyr, ersättare