Dopfunt med varmt vatten
Foto: Anne-Lina Sandell Janner

Dop

I dopet får vi bära fram våra barn till Gud och de innesluts i Guds famn och blir hans barn. Detta är en stor glädje för släkt och vänner som ofta vill vara med vid dopet. Den som inte döpts som barn kan döpas som ung eller vuxen.

Kyrkan välkomnar alla att döpas. När det gäller barn - både små barn och ungdomar - är det vårdnadshavarna som bestämmer. Om ni är två vårdnadshavare behöver ni vara överens om att barnet ska döpas.

Det är vanligt vid dop är att ha faddrar. Dessa är vänner som med församlingen får ett särskilt ansvar att be för barnet. Att vara fadder är ett fint uppdrag. För att bli fadder skall man vara döpt.

Jesus sade: Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Lukas 18:16.

Observera att dop på söndagar sker i den ordinarie gudstjänsten.

Har du frågor kring beställning av dop?

Kontakta Nils Lindmark, kyrkoskrivare: 018-34 68 19, nils.lindmark@svenskakyrkan.se

Telefonnummer till expeditionen: 018-34 10 40.
Telefontider: Mån, ti, to, fre (kl. 10-12)