Östuna församlings församlingsråd

Therese Silén, ordförande, 018-38 72 05, therese@osthamra.se

Samuel E Lilja, präst
Ann-Britt Linder
Kim Nylander
Tommy Vestin
David Westholm
Kärstin Ödman Ryberg

Jan-eric Jonsgården, ersättare
Eva Okfors, ersättare
Birgit Andersson, ersättare