Östuna församlings församlingsråd

Församlingsrådet i Östuna församling består av fem ordinarie ledamöter, tre ersättare samt kyrkoherdens adjungerade.

Kim Nylander, ordförande, 018-38 72 99, kim@nylander.info.

Samuel E Lilja, präst
Therese Silén
Ann-Britt Linder
Gudrun Westholm
Clas Nisbeth

Jan-eric Jonsgården, ersättare
David Westholm, ersättare
Tommy Vestin, ersättare