Verksamhet och gemenskap

Välkommen till verksamhet, grupper och arrangemang för alla åldrar i Knivsta pastorat!

Barn & familj

Barnen har en särskild plats i kyrkans liv. Här finns grupper för de allra minsta och de lite större, öppen förskola, barnkör och Sarlig röra - välkommen till barnverksamheten i Knivsta pastorat!

Sång och musik i Knivsta pastorat

Musik är en viktig del av församlingarnas liv. Knivsta är ett sjungande pastorat, med barn- och pyttekör, lovsångs- och gospelkör, tonårskör, och kyrkokörer. Var med du också!

Senior

Svenska kyrkan i Knivsta pastorat är en mötesplats genom livet. Få hjälp, engagera dig eller delta i en aktivitet. Du är välkommen oavsett vem du är eller hur gammal du är.

Ungdomsgrupp på torsdagar

Efter kvällsmässan på torsdagar träffas ungdomarna i S:ta Birgittakyrkans samlingssal för att äta varm korv och umgås.

En väg som leder mot horisonten i ett slättlandskap.

Katekumenatet – en vuxen väg till tro

Söker du din tro? Längtar du efter att få utforska din egen tro och kyrkans tro tillsammans med andra? Då kanske Katekumenatet är något för dig.

Äntligen söndag: Alpha

Längtar du efter en gemenskap med utrymme för livets stora frågor? Alphakursen är till för dig som vill fundera och reflektera kring livet och dess mening.

Bibelsamtal i Fridhem

Vi träffas tisdagar jämna veckor i Fridhem, Lagga, läser Bibeln tillsammans och samtalar.

Kristen djupmeditation

Meditation kan hjälpa oss att stanna upp, hinna ifatt, och lättare kunna vara närvarande och bättre hantera de situationer vi är i.

Bild på sjö med bibelord "han låter mig vila vid lugna vatten" (Ps 23:2)

Retreat

Knivsta pastorat bjuder några gånger per termin in till en dag av stillhet, tystnad, bön och kreativitet. Här finner du information om aktuella datum och teman, samt länkar till anmälan.