Knivsta församlings församlingsråd

Knivsta församlingsråd består av sju ordinarie ledamöter, fem ersättare och kyrkoherdens adjungerade.

Eva Okfors, ordförande, 070 7326204, eva.okfors@gmail.com.

Johannes Sköldengen, präst
Rasmus Johansson
Jacobina Silén
Alexandra Jeremiasson
Lena Abjörner
Carl Nordin

Henrik Bodin, ersättare
Åsa Ericson, ersättare
Jakob Lindblad, ersättare
Kristina Jonsgården, ersättare
Iris Denstedt Stigzelius, ersättare