Knivsta församlings församlingsråd

Knivsta församlingsråd består av sju ordinarie ledamöter, fem ersättare och kyrkoherdens adjungerade.

Eva Okfors, ordförande, 070 7326204, eva.okfors@gmail.com.

Johannes Sköldengen, präst
Rasmus Johansson
Jacobina Silén
Alexandra Jeremiasson
Lena Abjörner
Carl Nordin

Henrik Bodin, ersättare
Åsa Ericson, ersättare
Jakob Lindblad, ersättare
Kristina Jonsgården, ersättare
Iris Denstedt Stigzelius, ersättare

Protokoll från Knivsta församlingsråd