Barn & familj

Barnen har en särskild plats i kyrkans liv. Här finns grupper för de allra minsta och de lite större, öppen förskola, barnkör och Sarlig röra - välkommen till barnverksamheten i Knivsta pastorat!

Stora & små i S:ta Maria

En mötesplats för barn och vuxna i S:ta Maria Alsike. Vi ses på fredagarna!

Salig röra i Lagga

En lekfull gudstjänst för hela familjen!

Babysång (0-12 mån)

Plats: S:ta Maria

Torsdagar 10:00-11:30. Terminsstart 3 mars 2022.

Har du frågor, kontakta anna.malmesjo@svenskakyrkan.se.

Pyttekören i S:ta Birgittakyrkan (2-6 år med familjer)

Pyttekören i S:ta Maria (2-6 år med familjer)

Terminsstart 2 mars 2022.

Tid: Onsdagar 16.30
Gemensam middag till självkostnadspris.
Sång i kapellet för barnen.
Gemensam avslutning.
Varmt välkomna!

För mer information, frågor och anmälan kontakta Anna Malmesjö

anna.malmesjo@svenskakyrkan.se eller 018-346836.

Lagga barnkör (F-åk 6)

Plats: Laggagården
Tid: Onsdagar kl 14.45-15.30.
Ledare: Jonas Cedervall, 018-346803

Husby-Långhundras barnkör (F-åk 2)

Välkommen att vara med i Husby-Långhundra barnkör!
Plats: i Husby-Långhundra skola
Tid: Torsdagar kl 13.00-13.30
Ledare: Håkan Sandlund, 018-346814

Barnkören Nova (F-ÅK 1 & Åk 2-3)

Plats: S:ta Birgittakyrkan
Tid: Onsdagar kl 15-15.45 för F-klass och Åk 1.
Tid: Onsdagar kl 15.45-16.30 för Åk 2-3.
Ledare: Anne-Lina Sandell Janner, 018-346838
anne-lina.janner@svenskakyrkan.se

Miniorer i samband med kören för den grupp som inte sjunger kl 15-16.30. Ledare: Kajsa Nordenstorm, 018-34 68 30
kajsa.nordenstorm@svenskakyrkan.se

kören PAX (Åk 4)

Plats: S:ta Birgittakyrkan
Tid: Onsdagar kl 16.35-17.20.
Fika, samling, pyssel från kl 14.30.
Ledare: Anne-Lina Sandell Janner, 018-346838

 

Kören Credo (åk 5-8)

Plats: S:ta Birgittakyrkan
Tid: Torsdagar kl 14-17, övningstid kl 15.15-16.00
Credohäng med fika kl 14 i kyrkan.
Ledare: Anne-Lina Janner, 018-346838