Alsike församlings församlingsråd

Församlingsrådet består av åtta ledamöter och fyra ersättare, samt kyrkoherdens adjungerade.

Helena Reuterdahl, ordförande, 018-34 36 49

Samuel E Lilja, präst
Ylva Gerdås, vice ordförande
Per Lindström, sekreterare
Hanna Friberg
Barbro Holkendahl
Marianne Hägerström
Göran Strömberg
Karin Strömsteen

Lennart Holkendahl, ersättare
Ulla Thinger Ring, ersättare
Gunnel Vahlund, ersättare
Ulf Klingström, ersättare