Alsike församlings församlingsråd

Helena Reuterdahl, ordförande, 018-34 36 49

Samuel E Lilja, präst
Hanna Friberg, vice ordförande
Karin Strömsten
Klara Reuterdahl
Per Lindström
Ann-Mari Fagerlund Wiberg

Gunnel Vahlund, ersättare
Barbro Holkedahl, ersättare
Göran Strömberg, ersättare
Ulf Klingström, ersättare
Per Lundegran, ersättare