Gravsten uppifrån med dekorsten ovanpå med texten "Älskade mormor"
Foto: Mårten Gudmundhs

Begravning

När någon har avlidit behöver vi ta avsked. Avskedet är betydelsefullt, och det är viktigt att det blir rätt, både med tanke på anhöriga och den avlidne. Har den avlidne skriftligt eller muntligt uttryckt önskemål angående begravning eller gravsättning är det alltid de önskemålen som ska komma i första rummet.

BEGRAVNINGSGUDSTJÄNST I SVENSKA KYRKANS ORDNING

Alla som tillhör Svenska kyrkan har självklar rätt att få begravas i Svenska kyrkans ordning. Vanligen kontaktar begravningsbyrån församlingsexpeditionen för att avtala om tid, plats, präst och musiker, men anhöriga kan också ringa direkt till församlingsexpeditionen. Har man en egen "familjepräst" kan det vara bra att kontakta prästen för förslag på tider.

Den präst som skall hålla begravningsgudstjänsten kontaktar anhöriga för samtal kring begravningen. Vill man ha begravningsgudstjänst i annan församling än där den avlidne var skriven bekostas detta av hemförsamlingen.

 
ANDRA BEGRAVNINGSCEREMONIER

Om den avlidne tillhörde annat kristet trossamfund än Svenska kyrkan, kan man, efter kyrkoherdens medgivande och mot avgift, få ha en begravningsgudstjänst med egen präst/pastor.

ICKE-KRISTEN CEREMONI

Begravningsceremoni för avliden med annan religionstillhörighet kan ske i Klockargården invid S:t Stefans kyrka. Lokalen kan iordningställas helt utan kristna symboler.

 
BORGERLIG BEGRAVNING

Begravningsceremonier som inte följer någon religionstradition brukar kallas för borgerlig begravning. Klockargården används för borgerliga begravningar. Borgerliga begravningsfòrrättare är utsedda av kommunen. En borgerlig begravning kan också vara en enkel familjecermoni som familjen gör tillsammans.

Om den avlidne har begärt utträde ur Svenska kyrkan hänvisas av respekt för den avlidnes ställningstagande i första hand till borgerlig begravning. Det finns ingen lag som säger att en begravningsceremoni måste äga rum. För gravsättning finns däremot regler.