Gravsten uppifrån med dekorsten ovanpå med texten "Älskade mormor"
Foto: Mårten Gudmundhs

Begravning

När någon har avlidit behöver vi ta avsked. Avskedet är betydelsefullt, och det är viktigt att det blir rätt, både med tanke på anhöriga och den avlidne. Har den avlidne skriftligt eller muntligt uttryckt önskemål angående begravning eller gravsättning är det alltid de önskemålen som ska komma i första rummet.

BEGRAVNINGSGUDSTJÄNST I SVENSKA KYRKANS ORDNING

Alla som tillhör Svenska kyrkan har självklar rätt att få begravas i Svenska kyrkans ordning. Vanligen kontaktar begravningsbyrån församlingsexpeditionen för att avtala om tid, plats, präst och musiker, men anhöriga kan också ringa direkt till församlingsexpeditionen. Har man en egen "familjepräst" kan det vara bra att kontakta prästen för förslag på tider.

Den präst som skall hålla begravningsgudstjänsten kontaktar anhöriga för samtal kring begravningen. Vill man ha begravningsgudstjänst i annan församling än där den avlidne var skriven bekostas detta av hemförsamlingen.

Bårtäcke
Knivstas bårtäcke


ANDRA BEGRAVNINGSCEREMONIER

Om den avlidne tillhörde annat kristet trossamfund än Svenska kyrkan, kan man, efter kyrkoherdens medgivande och mot avgift, få ha en begravningsgudstjänst med egen präst/pastor.

ICKE-KRISTEN CEREMONI

Begravningsceremoni för avliden med annan religionstillhörighet kan ske i Klockargården invid S:t Stefans kyrka. Lokalen kan iordningställas helt utan kristna symboler.

BORGERLIG BEGRAVNING

Begravningsceremonier som inte följer någon religionstradition brukar kallas för borgerlig begravning. Klockargården används för borgerliga begravningar. Borgerliga begravningsförrättare är utsedda av kommunen. En borgerlig begravning kan också vara en enkel familjecermoni som familjen gör tillsammans.

Om den avlidne har begärt utträde ur Svenska kyrkan hänvisas av respekt för den avlidnes ställningstagande i första hand till borgerlig begravning. Det finns ingen lag som säger att en begravningsceremoni måste äga rum. För gravsättning finns däremot regler.

Gula höstlöv på kyrkogård.

Våra kyrkogårdar

Kyrkogården utgör en minnesplats för avlidna, samtidigt som den är en kulturhistorisk park med sina gravvårdar av olika ålder, utsmyckningar, träd, buskar och övrig vegetation. Kyrkogårdar är rofyllda och ger möjlighet att för en stund koppla av från stressen utanför. På kyrkogården kan vi vandra och minnas våra anhöriga, våra relationer till dem, hur familjen och samhället var en gång i tiden. Vill du prata med någon av oss som jobbar på kyrkogården kontaktar du vår kyrkogårdsförvaltning på telefon 018-34 68 24.

Samtalsgrupp för dig i sorg

För dig som har mist en nära anhörig, anordnar Knivsta pastorat samtalsgrupper två gånger per år. Tillsammans kan vi stödja varandra.

Begravningsavgiften

Vad ingår och vad ingår inte i begravningsavgiften? Vi reder ut detta här.

Beställning av gravskötsel

Alla som har en gravrätt har också ett ansvar att sköta graven. Hinner man inte med, kan olika skötseltjänster köpas av pastoratet.