Församlingsråd

I ett pastorat har församlingsråden det lokala ansvaret för gudstjänstliv och verksamhet, under ett gemensamt kyrkoråd.

Pastoratets kyrkoråd och kyrkoherde har det övergripande ansvaret för både den kyrkliga verksamheten och förvaltningsfrågorna. Varje församling leds av en församlingspräst, som tillsammans med församlingsrådet ansvarar för den lokala verksamheten och gudstjänstlivet.
Församlingsrådet består vanligtvis av tio ledamöter plus kyrkoherden eller en av kyrkoherden utsedd präst, och vanligtvis fem ersättare.