En vuxen hand räcker över ett jordklot till en barnhand.

Miljö- och klimatpolicy

Knivsta pastorats miljöpolicy syftar till att vårt ansvar för skapelsen omsätts till handling. Vårt miljö- och klimatarbete ska vara teologisk förankrat, så att människor kan upptäcka Guds närvaro i skapelsen.

Knivsta pastorat präglas av ett sakramentalt tänkande, vilket bland annat innebär att Guds nåd och kärlek låter sig upptäckas i skapelsen. Detta får konsekvenser för hur vi tar ansvar för det förvaltarskap som givits människan av Gud. I en välmående skapelse blir det också lättare att upptäcka Guds nåd och kärlek.

Knivsta pastorat ska bedriva ett aktivt miljöarbete så att miljöanpassningarna
ständigt förbättras allt eftersom forskning och teknisk utveckling förändras.

Knivsta pastorat ska följa med i utvecklingen av lagar och föreskrifter så att dess
olika verksamheter alltid följer dem.

Knivsta pastorat ska sätta tydliga årliga mål på verksamhetsnivå för miljöarbetet, och årligen följa upp sitt miljö- och klimatarbete.

Du kan läsa pastoratets miljö- och klimatpolicy i sin helhet här.