Präster

Anders Johansson

Anders Johansson

Knivsta pastorat

Kyrkoherde

Martin Valman

Martin Valman

Knivsta pastorat

Bitr. kyrkoherde, Fastighetschef