Meny

Präster

Anders Johansson

Anders Johansson

Knivsta pastorat

Kyrkoherde

Martin Valman

Martin Valman

Knivsta pastorat

Bitr. kyrkoherde

Pontus Adefjord

Pontus Adefjord

Knivsta pastorat

Komminister

Karin Andersson

Karin Andersson

Knivsta pastorat

Komminister, Församlingspräst Lagga och Vassunda

Samuel E Lilja

Samuel E Lilja

Knivsta pastorat

Komminister, Församlingspräst Alsike och Östuna

Johan Norberg

Johan Norberg

Knivsta pastorat

Pastorsadjunkt

Johannes Sköldengen

Johannes Sköldengen

Knivsta pastorat

Arbetsledande komminister

Elisabet  Svensäter

Elisabet Svensäter

Knivsta pastorat

Komminister, Församlingspräst Husby-Långhundra, Föräldraledig