Församlingsinstruktionen

Vad vill Svenska kyrkan i Knivsta satsa på de närmaste åren? Det finns fastslaget i den så kallade församlingsinstruktionen.

Fördjupad undervisning om kyrkans tro och liv, mer plats för frivillighet och ideellt engagemang, samt en satsning på ökade kontaktytor. Det är tre fokus som finns i styrdokumentet för de kommande åren, den så kallade församlingsinstruktionen.
Läs den gärna i sin helhet här.

Varje församling och pastorat inom Svenska kyrkan ska ha en församlingsinstruktion. Den beskriver var vi är och vad vi vill vara. Församlingsinstruktionen är församlingen/pastoratets viktigaste styrdokument och ägs gemensamt av församling/pastorat och stift, som verkar för samma sak men har olika uppdrag. Den betraktar varje vision och åtgärd i ljuset av barnets bästa och är resultatet av mångas gemensamma arbete. Dokumentet synliggör det lokala sammanhang som församlingen/pastoratet är en del av och ställer frågan hur det spelar roll.