Meny

Församlingsinstruktionen

Vad vill Svenska kyrkan i Knivsta satsa på de närmaste åren? Det finns skrivet i den så kallade församlingsinstruktionen.

Mer plats för frivillighet och ideellt engagemang, en fördjupad undervisning om kyrkans tro och liv och en satsning på ökade kontaktytor.
Det är tre fokus som finns i styrdokumentet för de kommande åren, den så kallade församlingsinstruktionen.
Läs den gärna i sin helhet här.

Varje församling och pastorat inom Svenska kyrkan ska ha en församlingsinstruktion. Den beskriver var vi är och vad vi vill vara. Församlingsinstruktionen är församlingen/pastoratets viktigaste styrdokument och ägs gemensamt av församling/pastorat och stift, som verkar för samma sak men har olika uppdrag. Den betraktar varje vision och åtgärd i ljuset av barnets bästa och är resultatet av mångas gemensamma arbete. Dokumentet synliggör det lokala sammanhang som församlingen/pastoratet är en del av och ställer frågan hur det spelar roll.