Ett kollage där diakon Kajsa Nordenstorm uttrycker olika känslor och visar upp tecknade bibelfigurer.
Foto: David Ottvall

Skolsamlingar i Knivsta pastorat

Knivsta Pastorat vill vara en resurs i skolans arbete. Vi erbjuder upplevelsevandringar, studiebesök och lektionspass formade utifrån läroplanen i religion för förskoleklass till årskurs fem. Program för hösten 2021 och våren 2022.

Samlingar för förskoleklass till årskurs tre:

Varför firar kristna jul?

Jesus i krubban.

Eleverna får vara med om den tvåtusenåriga julberättelsen som läses i alla kyrkor världen över under julen.

Måndagarna 29 november samt 6 december
klockan 08.45, 09.45 och 12.00.

Tisdagarna 30 november samt 7 och 14 december
klockan 09.00, 10.00, 11.00 och 12.00.

Varför firar kristna påsk?

Eleverna får vara med om en vandring i den tvåtusenåriga påskberättelsen som läses i alla kyrkor världen över under stilla veckan och påsk.

Jesus rider in i Jerusalem på en åsna.

Måndagarna 28 mars och 4 april
klockan 09.00, 10.00 och 11.00.

Tisdagarna 29 mars och 5 april
klockan 09.00, 10.00 och 11.00 eller 12.00.

Det heliga rummet

Barnen får upptäcka kyrkorummet med en bildjakt och vi pratar tillsammans om att rum är olika. Vissa rum är heliga och vad betyder det? Hur gör man när man besöker en kyrka eller annan plats som är helig för dem som tror på en högre makt?

Hela året när det passar er. Samlingen är en lektionstimme.

Tre berättelser från Gamla testamentet

Tre samlingar med viktiga berättelser som judar, kristna och muslimer delar. Välj en, två eller alla tre. Vi berättar med drama och lek i klassrummet eller i S:ta Birgittakyrkan. Ni väljer platsen. Vi tänker och funderar tillsammans över det vi möter i berättelserna. Vad är det att vara modig? Är förlåtelsen ett sätt att kämpa mot det som är ont?

Noa på arken.

1. Berättelsen om Noa och arken. När Noa ser lövet så vet han att livet på jorden har kommit tillbaka. Han får tillbaka hoppet.

2. Berättelsen om Josef och hans bröder. Pappa Jakob har tolv pojkar men det är bara Josef som räknas. De andra blir så avundsjuka på Josef att de säljer honom som slav till Egypten.

3. Berättelsen om Moses modiga storasyster och Faraos dotter. Två flickor vågar protestera mot den som har makten och ett helt folk räddas på grund av deras mod.

Hela året när det passar er. Varje samling är en lektionstimme.

Samlingar för årskurs fyra–fem:

Berättelser från Nya testamentet - hur de hänger i hop med våra högtider

Barnen får göra ett årshjul där vi för in de helger som har ursprung i kristendomen. Berättelserna som hör till respektive helg dramatiseras. I klassrummet eller i S:ta Birgittakyrkan. Välj en, två eller alla tre:

1. Julens berättelse

2. Påskens, Kristi himmelsfärds och pingstens berättelser

3. Trefaldighetstidens berättelser - om Jesu möten med människor och
Jesu liknelser

Hela året när det passar er. Varje samling är en lektionstimme.

Hur kristna firar påsk och Kyrkans bildspråk

Eleverna får se hur de olika dagarna under påsken firas av kristna och de får även upptäcka kyrkans symbolvärld i S:ta Birgittakyrkan.

Hela året när det passar er. Samlingen är en lektionstimme.

För årskurs tre–fyra:

Bibeläventyret

Fyra samlingar på 60 minuter om Gamla testamentet
Ett icke-konfessionellt läromedel utformat efter skolans behov

En halvöppen låda i form av en bok visar sig innehålla många mindre böcker.
Lådan i form av en stor bok som innehåller många mindre böcker, visar pedagogiskt hur Bibeln består av många olika sorters texter.
  • Bidrar till förståelse för religiösa kulturer och traditioner inom judendom, kristendom och islam.
  • Uppfyller läroplanens krav på saklighet och allsidighet.
  • Ger kunskap om Bibelns berättelser och underlag för vidare arbete med fördjupningar, tolkningar och reflektioner.
  • Genomförs av utbildade och certifierade instruktörer. Läraren deltar utan krav på egna förberedelser.

Vi berättar på ett engagerande sätt
Med hjälp av rörelser och drama, trolleri, rim och rap, leker vi in kunskapen. Bland annat rappar vi de tio buden och den gyllene regeln. En möjlighet att lära sig om de tankegångar som ligger till grund för en stor del av vårt lands etiska och moraliska
värderingar och lagar. 

Varje elev får ett häfte
Häftet används under dagen och kan sedan också brukas för repetition och fortsatt undervisning i skolan.

Svenska Bibelsällskapets material
Bibeläventyret ägs av Svenska Bibelsällskapet och drivs som ett projekt för att öka kunskapen om Bibeln, dess historia och berättelser. Svenska Bibelsällskapets huvudmän är kyrkorna i Sverige, Vitterhetsakademin och Svenska akademin.

 

Är du intresserad?

Ta kontakt med Kajsa Nordenstorm: