Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet är kontaktperson för dataskydd och personuppgifter i pastoratet.