Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet är kontaktperson för dataskydd och personuppgifter i pastoratet.

Gösta  Strömsteen

Gösta Strömsteen

Knivsta pastorat

Dataskyddsombud