Sång och musik i Knivsta pastorat

Musik är en viktig del av församlingarnas liv. Knivsta är ett sjungande pastorat, med barn- och pyttekör, lovsångs- och gospelkör, tonårskör, och kyrkokörer. Var med du också!

Babysång i S:ta Maria (0-12 mån)

Sångstund och därefter fika.

Tisdagar kl 10.00-11.30 ca Terminsstart 30 aug

Frågor/anmälan: anna.malmesjo@svenskakyrkan.se 018-34683

Pyttekören i S:ta Maria (2-6 år med familjer)

Onsdagar 16.30-17.45. Terminsstart 31 aug.

Gemensam middag till självkostnadspris

Sång i kapellet för barnen

Gemensam avslutning.

För mer information, frågor och anmälan kontakta Anna Malmesjö

anna.malmesjo@svenskakyrkan.se eller 018-346836.

Lagga barnkör (F-åk 6)

Vi övar på onsdagar i Laggagården kl 14:45-15:30 och medverkar ibland i familjegudstjänster i Lagga kyrla.

Ledare: Jonas Cedervall, 018-34 68 03 eller 072-531 65 51.

Husby-Långhundras barnkör (F-åk 2)

Välkommen att vara med i Husby-Långhundra barnkör!
Plats: i Husby-Långhundra skola
Tid: Torsdagar kl 13.00-13.30
Ledare: Håkan Sandlund, 018-346814

Barnkören Nova (F-ÅK 1 & Åk 2-3)

Plats: S:ta Birgittakyrkan
Tid: Onsdagar kl 15-15.45 för F-klass och Åk 1.
Tid: Onsdagar kl 15.45-16.30 för Åk 2-3.
Ledare: Anne-Lina Sandell Janner, 018-346838
anne-lina.janner@svenskakyrkan.se

Miniorer i samband med kören för den grupp som inte sjunger kl 15-16.30. Ledare: Kajsa Nordenstorm, 018-34 68 30
kajsa.nordenstorm@svenskakyrkan.se

kören PAX (Åk 4)

Plats: S:ta Birgittakyrkan
Tid: Onsdagar kl 16.35-17.20.
Fika, samling, pyssel från kl 14.30.
Ledare: Anne-Lina Sandell Janner, 018-346838

 

S:ta Maria gospelkör i S:ta Birgittakyrkan

Terminsstart 31 aug 2022.
Tid: Onsdagar 19.00.
Ledare: Anna Malmesjö
anna.malmesjo@svenskakyrkan.se 018-346836

Alsike kyrkokör

Plats: Alsike kyrka.
Tid: Torsdagar kl 19.00-21.00.
Ledare: Sr Karin, 070-848 24 44 & Joel Gerdås, 018-34 68 44.

Husby-långhundra kyrkokör

Välkomna med i Husby-långhundra kyrkokör!
Plats: Husby-Långhundra kyrka.
Tid: Torsdagar kl 19.00-21.00
Vid intresse eller frågor kontakta körledare: Håkan Sandlund, 018-346814.

Lagga kyrkokör

Vi övar på torsdagar i Laggagården kl 19-21 och medverkar regelbundet i församlingens gudstjänster. Ingen körvana krävs.


Ledare: Jonas Cedervall, 018-346803 eller 072-531 65 51.

Projektkör i S:ta Birgitta

Kör för alla i projektform. Du väljer själv om du vill vara med i ett projekt eller flera!

Projektkören övar på  tisdagar kl 19.00-21.00 + enstaka lördagar inför vissa projekt.

Körledare: Anne-Lina Sandell Janner
e-post: anne-lina.janner@svenskakyrkan.se
sms: 0730-627954

Östunakören

Plats: Östuna kyrka

Östunakören är en projektkör som sjunger i musikgudstjänsten ”Nu tändas tusen juleljus” fjärde advent och i högmässan på påskdagen. Inför dessa tillfällen samlas kören för övning.

 

Har du frågor? Vänd dem till Joel Gerdås via joel.gerdas@svenskakyrkan.se eller 018-34 68 44.