Foto: Magnus Aronson /Ikon

Konfirmation

Allt du behöver veta om konfirmationsläsning läsåret 2022/2023!

Alla dessa frågor...

Är du som alla andra? Alla människor är unika – men vem är just du? Har du någon aning om vad du kommer att göra i framtiden? Vet du vad du egentligen tror på och vill med dig själv? Konfirmation är gemenskap. Under konfirmandtiden får du tillsammans med kompisar och ledare fundera kring viktiga frågor om tro, relationer och traditioner.

Stora frågor!

Livet är fullt av stora frågor! Är livet en slump? Finns det någon som har tänkt på just mig? Varför ser världen ut som den gör? Finns det andra som har ställt samma frågor som jag?

Uttryck dig!

Här finns möjlighet att uttrycka sig på flera olika sätt. Vi diskuterar och läser, använder oss av musik, bild, drama och annat.

Vet du vart du är på väg?

Många människor tror på något utöver det vanliga. En del tror på en kraft, andra tror på någon person. Vi vill ge dig en chans att upptäcka vem Gud är och vad han kan göra och betyda i våra liv. Om du sen upptäcker att det är något för dig kan du välja att konfirmeras.

Vilka konfirmeras?

I första hand du som är född 2008 eller går i årskurs åtta.

Vad krävs?

Under konfirmandtiden ingår att delta i ett antal gudstjänster under året förutom de ordinarie konfirmandträffarna.

Dop

För att konfirmeras behöver du vara döpt, men det är inte ett krav för att delta i konfirmandundervisningen. Om du inte är döpt men väljer att konfirmeras, sker dopet någon gång under tiden fram till konfirmationen.

Våra ledare

I alla våra grupper möter konfirmanderna såväl anställda ledare som unga ledare som gått ledarskola i Knivsta pastorat under tre terminer efter att de själv konfirmerats, samt faddrar som konfirmerats 2022 och nu går ledarskola för att bli unga ledare. De unga ledarna och faddrar är med i både lek och allvar och undervisning.

 

Först till kvarn

Eftersom det i vissa grupper är begränsat antal platser tar vi in anmälningarna i den ordning de kommer. När gruppens platser är fyllda stängs den gruppen, välj då annat alternativ. Om ingen annan grupp passar, kontakta oss för plats på väntelista. Om du fått bekräftelse på att du är anmäld kommer ingen ytterligare information förrän i anslutning till termins-/gruppstart.

Svårt att betala

För den som har svårt att betala finns möjlighet att få avgiften reducerad. Självkart behandlas ärendet konfidentiellt.

Frågor?

Kontakta konfirmandsamordnare Anna Malmesjö, 018-34 68 36, anna.malmesjo@svenskakyrkan.se.

 

Våra konfirmationsgrupper är öppna för anmälan från måndag den 23 maj klockan 20.00. Först till kvarn gäller.

MÅLA-SKAPA

Ungdomar sitter i grupp i grönt gräs.

Den här gruppen passar särskilt dig som vill arbeta mer med olika kreativa uttryckssätt. Här får vi tid att fundera tillsammans på olika sätt. Livet och Gud, jag själv och mina vänner - allt hör ihop i andakter, samtal, lek, sång och skapande tillsammans med varandra och med unga och vuxna ledare.

Träffas ca var 3:je vecka: Lördag kl 11-16 + högmässa och kyrkfrukost på söndag i St:a Birgittakyrkan kl 10.

I slutet av konfirmandåret åker vi tillsammans till Berlin med tåg.

Start: Lördag 1/10-22 kl 11-16 + Söndag 2/10-22 kl 10.00

Upptaktsläger: Datum ej klart

Resa till Berlin: 31/3-5/4-23

Konfirmation: Annandag påsk 10/4 -23 kl 10.00

Antal deltagare: 15

Avgift: 2000kr

Ledare: Johannes Sköldengen, präst
Kajsa Nordenstorm, diakon

Anmäl dig här

  

En helt vanlig konfirmandgrupp

Ungdomar i vita dräkter knäfaller kring altare.

Välkommen till en ”helt vanlig” konfirmandgrupp!

Vi pratar om livet och Gud, använder många olika uttryckssätt, åker på utflykter, leker lekar, har andakter och gör mycket mer.

Gruppen möts i S:ta Maria Alsike på tisdagar (ca var tredje vecka, schema kommer) kl 16.30- ca 20.00. Vi går också i gudstjänst tillsammans några söndagar. I slutet av konfirmandåret åker vi till Hamburg med tåg.

Start: 4/10-22

Upptaktsläger hemma: 22-23/10-22

Resa till Hamburg: 17-21/5 -23

Konfirmation: Pingstdagen 28/5 -23 kl 10

Avgift: Ingen avgift

Ledare: Elisabet Svensäter, präst
Anna Malmesjö, musiker

Anmäl dig här!

Välkommen att prata, chatta eller zooma med oss!

Söndag den 23 maj kl 15.00-18.00 är ni välkomna till S:ta Birgittakyrkan för att prata med oss och få veta mer om de olika alternativen!

Måndag den 24 maj kl 19.00-20.00 kan du livechatta med oss och ställa frågor. Vill du heller pratas vid öga mot öga kan du göra det via Zoom samma kväll, måndag 24 maj kl 19.00-20.00.

Här kan du livechatta med oss måndag 24 maj kl 19.00-20.00

Här kan du prata med oss via Zoom måndag 24 maj kl 19.00-20.00