En grupp konfirmander uppställda för fotografering ses bakifrån med en björk i förgrunden.

Konfirmation

Det du behöver veta om konfirmationsläsning läsåret 2020/2021

Alla dessa frågor...

Är du som alla andra?
Alla människor är unika – men vem är just du? Har du någon aning om vad du kommer att göra i framtiden? Vet du vad du egentligen tror på och vill med dig själv? Konfirmation är gemenskap. Under konfirmandtiden får du tillsammans med kompisar och ledare fundera kring viktiga frågor om tro, relationer och traditioner.

Stora frågor!
Livet är fullt av stora frågor! Är livet en slump? Finns det någon som har tänkt på just mig? Varför ser världen ut som den gör? Finns det andra som har ställt samma frågor som jag?

Uttryck dig!
Här finns möjlighet att uttrycka sig på flera olika sätt. Vi diskuterar och läser, använder oss av musik, bild, drama och annat.

Vet du vart du är på väg?
Många människor tror på något utöver det vanliga. En del tror på en kraft, andra tror på någon person. Vi vill ge dig en chans att upptäcka vem Gud är och vad han kan göra och betyda i våra liv. Om du sen upptäcker att det är något för dig kan du välja att konfirmeras.

Vilka konfirmeras?
I första hand du som är född 2006 eller går i årskurs åtta.

Vad krävs?
Under konfirmandtiden ingår att delta i ett antal gudstjänster under året förutom de ordinarie konfirmandträffarna.

Dop
För att delta i konfirmandundervisningen behöver du inte vara döpt. Om du inte är döpt men väljer att konfirmeras, sker dopet någon gång under tiden fram till konfirmationen.

Våra ledare
I alla våra grupper möter konfirmanderna såväl anställda ledare som unga ledare som gått ledarskola i Knivsta pastorat under tre terminer efter att de själv konfirmerats, samt faddrar som konfirmerats 2020 och nu går ledarskola för att bli unga ledare. De unga ledarna och faddrar är med i både lek och  allvar och undervisning.

Först till kvarn
Eftersom det i vissa grupper är begränsat antal platser tar vi in anmälningarna i den ordning de kommer. När gruppens platser är fyllda stängs den gruppen, välj då annat alternativ. Om ingen annan grupp passar, kontakta oss för plats på väntelista. Om du fått bekräftelse på att du är anmäld kommer ingen ytterligare information förrän i anslutning till termins-/gruppstart.

Svårt att betala
För den som har svårt att betala finns möjlighet att få avgiften reducerad. Självkart behandlas ärendet konfidentiellt.

Frågor
Konfirmandsamordnare Anna Malmesjö
018-34 68 36
anna.malmesjo@svenskakyrkan.se

 

Våra konfirmationsgrupper är öppna för anmälan från onsdag 10 juni kl 20.00. Först till kvarn gäller.

MÅLA-SKAPA

Den här gruppen passar särskilt dig som vill arbeta lite mer med olika kreativa uttryckssätt. Här får vi tid att fundera tillsammans på olika sätt. Livet och Gud, jag själv och mina vänner - allt hör ihop i andakter, samtal, lek, sång och skapande tillsammans med varandra och med unga och vuxna ledare.

TRÄFFAS: En lördag per månad kl 11.00–16.00 + högmässa och kyrkfrukost på söndagar i S:ta Birgittakyrkan kl 10.00.

START: 19 september kl 11.00–16.00 + 20 september kl 10.00.

LÄGER: Upptaktsläger 17–18 oktober.

LÄGER: 12–16 maj 2021.

KONFIRMATION: 23 maj 2021 kl 10.00.

ANTAL DELTAGARE: 15.

AVGIFT:  Ingen avgift.

LEDARE: Samuel E Lilja, präst, Kajsa Nordenstorm, diakon.

Anmäl dig till Måla-skapa-gruppen här

 

 

Sommargruppen

Tänk att vakna på morgonen och veta att en hel sommarvecka ligger framför dig! I sommargruppen åker vi på läger efter att skolan slutat och njuter av allt som hör sommaren till i Guds underbara skapelse. Vi får tid för sol, bad, fiske, andakt, undervisning, ledighet, gruppövningar, lekar och mycket mer.

När man har roligt tillsammans blir man trygg och kan tänka stora tankar. Under hela konfirmandtiden lär vi känna varandra, lär oss mer om oss själva och om vad tron kan betyda.

TRÄFFAS: Före sommarlägret träffas vi en söndag i månaden i S:ta Birgittakyrkan. Träffen börjar med högmässan kl 10.00 och avslutas med en andakt.

START: 6 december kl 10.00–16.00.

LÄGER: 16–17 januari 2021.

SOMMARLÄGER: 11–17 juni 2021.

KONFIRMATION: 20 juni 2021 kl 10.00.

AVGIFT: 2000 kr.

LEDARE: Pontus Adefjord, präst, Carl Stattin, diakon.

Anmäl dig till Sommargruppen här

En helt vanlig konfirmandgrupp

Välkommen till en ”helt vanlig” konfirmandgrupp! Vi pratar om alla de stora frågorna i livet, använder många olika uttryckssätt, åker på utflykter, leker lekar, har andakter och gör mycket mer.

TRÄFFAS: En söndag per månad i S:ta Birgittakyrkan kl 15.00-19.00. Träffen avslutas med mässa.

START: 27 september.

LÄGER: 24–25 oktober.

LÄGER: 12–16 maj 2021.

KONFIRMATION: 30 maj 2021 kl 10.00.

AVGIFT: Ingen avgift.

LEDARE: Elisabet Svensäter, präst, Anna Malmesjö, musiker.

Anmäl dig till En helt vanlig konfirmandgrupp här